ماژول مدیر سیستم

 معرفی ماژول مدیر سیستم

از این ماژول برای مدیریت نرم افزار تیم‌یار استفاده می شود.

ماژول مدیر سیستم