مجوزها

به صفحه معرفی مجوز ها ، عضویت ها و مجوز های رسمی فروش شرکت تیم‌یار کیش خوش آمدید.

شما می توانید با کلیک روی هر مجوز یا عضویت ، تصویر آن را ملاحظه نمائید.

ST

گواهی ارزیابی امنیتی از سازمان فناوری اطلاعات ایران به انضمام سند امنیتی

پروانه بهره برداری نرم افزاراز وزارت صنعت، معدن و تجارت

عضویت در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

 گواهی ثبت نرم افزار رایانه ای از

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 تاییدیه فنی نرم افزار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

RD

عضو اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان نرم افزار

عضو انجمن انفورماتیک ایران

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز

عضو نظام صنفی رایانه ای استان تهران

عضو انجمن کامپیوتر ایران

گواهینامه iso100002:2014

مجوز فعالیت اقتصادی منطقه آزاد کیش

عضو نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان

مجوزها

به صفحه معرفی مجوز ها ، عضویت ها و مجوز های رسمی فروش شرکت تیم‌یار کیش خوش آمدید.

شما می توانید با کلیک روی هر مجوز یا عضویت ، تصویر آن را ملاحظه نمائید.