اتوماسیون ها

اتوماسیون چیست و چه نقشی در تیم یار دارد؟

ریشه کلمه اتوماسیون Automation تركيبي است از دو كلمه automatic و operation به معني اجرای فرآیند بدون دخالت مستقیم عامل انسانی.

اتوماسیون عبارت است از متصل کردن اجزای اطلاعاتی بخش های مختلف یک سازمان در قالب یک بستر نرم افزاری تا انتقال اطلاعات، آمارها و دستورالعمل ها به صورت کاملا یکپارچه و آسان انجام پذیرد و در نتیجه طبقه بندي، تبادل، تنظیم و تصحیح اطلاعات درون سازمانی تسریع شود. از مزایای دیگر استفاده از اتوماسیون ها می توان به افزایش ضریب امنیت در نگهداري و پشتیبان گیری از اطلاعات اشاره نمود.

با توجه به اینکه تیم یار نرم افزاری کاملا یکپارچه است، تمامی اتوماسیون های این نرم افزار در یک بستر نرم افزاری امن فعالیت می کنند و تبادل اطلاعات به آسانی بین آنها انجام می شود.

ماژول های تشکیل دهنده اتوماسیون ها در تیم یار

 

اتوماسیون ها